Запослени

Директор

Радован Петровић

Професор разредне наставе

Наставно особље

Драган Милошевић

Професор биологије

Мирољуб Стојилковић

Наставник руског језика

Милка Станојевић

Професор разредне наставе

Дејан Крстић

Професор информатике

Бојан Ристић

Професор географије

Бојан Ђокић

Професор ликовне културе

Марија Тасић

Професор српског језика

Милош Петровић

Професор хемије

Јелена Стојковић

Професор енглеског језика

Милош Јовановић

Професор физичког васпитања

Драгослав Алексић

Наставник руског језика

Анђица Анђелковић

Наставник музичке културе

Мирољуб Савић

Професор биологије

Горан Станковић

Професор разредне наставе

Слађана Јовић

Професор технике и технологије

Александар Цецић

Професор физичког васпитања

Саша Цветковић

Библиотекар

Љиљана Милошевић

Учитељица

Маријана Ђорђевић

Професор математике

Стручни сарадници и административно особље

Ненад Илић

Секретар школе

Оливера Петковић

Шеф рачуноводства

Марина Лепојевић

Педагог

Помоћно-техничко особље

Љиљана Младеновић

Кувар

Аница Јовић

Помоћни радник

Ана Гроздановић

Помоћни радник

Лидија Вељковић

Помоћни радник

Слађана Станковић

Помоћни радник